Available courses

Akademia Finansów Rad Rodziców to projekt edukacyjny realizowany przez Fundację "Rodzice Szkole" współfinansowany przez Narodowy Bank Polski opracowany na podstawie doświadczeń środowisk rodzicielskich skupionych wokół Fundacji.