O Akademii Finansów Rad Rodziców

 

AKADEMIA FINANSÓW RAD RODZICÓW to projekt edukacyjny realizowany przez Fundację "Rodzice Szkole" współfinansowany przez Narodowy Bank Polski opracowany na podstawie doświadczeń środowisk rodzicielskich skupionych wokół Fundacji.

Projekt składa się z następujących zagadnień tematycznych:

 • Moduł 1. Prawa i obowiązki rodziców w świetle polskich i europejskich regulacji prawnych
 • Moduł 2. Czym jest Rada Rodziców, jak ją powołać i prowadzić?
 • Moduł 3. Prawa i obowiązki Rad Rodziców w polskim systemie oświaty
 • Moduł 4. Wybór Rady Rodziców
 • Moduł 5. Środki pieniężne Rady Rodziców - rachunek bankowy i kasowy
 • Moduł 6. Księgowość
 • Moduł 7. Regulamin Rady Rodziców i preliminarz
 • Moduł 8. Wydatki celowe
 • Moduł 9. Pozyskiwanie funduszy - darowizny od rodziców
 • Moduł 10. Pozyskiwanie funduszy - zbiórki publiczne
 • Moduł 11. Pozyskiwanie funduszy - loterie fantowe, pikniki, darowizny itp.
 • Moduł 12. Wydatki Rady Rodziców
 • Moduł 13. Bilans zamknięcia, rola komisji rewizyjnej
 • Moduł 14. Współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego kluczem do sukcesu polskiej edukacji
 • Moduł 15. Dokąd zmierzamy?

Kurs zawiera dokumenty przydatne dla rad rodziców. Kończy się testem złożonym z 14 pytań. Po uzyskaniu 13 z 14 możliwych punktów użytkownik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Certyfikat